0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Badanie dotyczące kwestii związanych z edukacją seksualną.

Zapraszam serdecznie do udziału w moim badaniu.

Nazywam się Laura Sinkiewicz, w ramach pracy magisterskiej z psychologii prowadzę badanie dotyczące kwestii związanych z edukacją seksualną.

Badanie jest skierowane rodziców/opiekunów dzieci w wieku do 18. r.ż..

Ankieta składa się z metryczki oraz 2 kwestionariuszy poprzedzonych dokładną instrukcją. Wypełnienie zajmuje ok. 5 minut.

Nie ma złych i dobrych odpowiedzi, istotny jest autentyczny opis rzeczywistości i własnych odczuć/przekonań.

Udział w badaniu jest dobrowolny i całkowicie anonimowy, a wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie do celów badawczych.

W razie pytań zapraszam do kontaktu: lbak1@st.swps.edu.pl

Dziękuję bardzo za pomoc

 😊

Ankieta jest anonimowa.

Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety.

Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.