0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Badanie dotyczące twórczości oraz postaw wobec człowieka z różnych okresów historycznych

Zapraszam serdecznie do udziału w moim badaniu.

Nazywam się Anna Rogowska i w ramach pracy magisterskiej prowadzę badanie dotyczące twórczości oraz postaw wobec człowieka z różnych okresów historycznych.

Ankieta składa się z metryczki oraz 2 kwestionariuszy poprzedzonych dokładną instrukcją. Wypełnienie zajmuje ok. 10 minut.

Nie ma złych i dobrych odpowiedzi, istotny jest autentyczny opis rzeczywistości i własnych odczuć.

Udział w badaniu jest dobrowolny i całkowicie anonimowy, a wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie do celów badawczych.

Dziękuję bardzo za pomoc

 😊